Augmented Reality IOS og Android (Beredskabs Cockpit)

Toft var projekt deltager – repræsenterede DBI.
Sammen med Alexander Instituttet – udviklet proto type af indoor navigation via AR

Toft kodede primært Swift og mindre dele Java

NEM OG EFFEKTIV TRÆ- NING AF MEDARBEJDERE

Sidst, men ikke mindst har Femern SafetyLab også ledt til appen Beredskabscockpit.

Den er udviklet i et samarbejde mellem DBI og Alexandra Instituttet og gør det nemt at træne medarbejdere i, hvad de skal gøre i tilfælde af brand eller andre hændelser.

– Appen kan positionsbestemme inde i en virksom- heds egen bygning. Den kan derfor vise medarbejdere hen til relevant udstyr – f.eks. en brandslukker. Det gør den i augmented reality, siger Ditte Frostholm.

Beredskabscockpit anvender smartphonens ka- mera og lægger et lag af grafik oven på det, kameraet viser. Når medarbejderen kommer frem til brandsluk- keren, viser appen, hvordan man gør, og hvad man skal være opmærksom på ved brug.

– Beredskabscockpit skaber en højere bevidsthed gennem gamification. Man bevæger sig rundt i sin egen bygning og lærer, hvor det forskellige udstyr er, og appen opfordrer til at tage det i hånden. Det fjerner berørings- angsten og er meget mere effektiv træning, end hvis man blot læser om det, siger Ditte Frostholm.

I forlængelse af appen er der også et management- modul, hvor den sikkerhedsansvarlige har overblik over medarbejdere og status på deres træning. Man kan se,

hvilke træninger de har gennemført, og hvordan de har klaret sig. Det giver virksomheden statikstik over deres sikkerhedsniveau, hvilket er en potentielt vigtig doku- mentation i forbindelse med lovkrav eller forsikring. Beredskabscockpit kræver blot en 3d-scanning af byg- ningen og QR-koder relevante steder til at positionsbe- stemme. Løsningen er for nuværende en prototype.

2021-05-18T13:14:07+02:00
Go to Top