Toft deltog som udvikler på terrorsikring.nu.

Portalen er skrevet i Umbraco CMS med C#.Net Core Razor pages